Vertikal lab salat

På Kvernum Bruk i Skreia har vi bla sammmen med Avisomo utviklet en lab for vertikal produksjon. Her kjører vi tester på urter, bær og grønnsaker i kjellerlokalet på den gamle industritomta. Kvennom har lang historie som senter for bearbeiding av landbuksvarer helt tilbake til 1300 tallet. Fossefallet gav kraft og det er spennende å fylle dette stedet med moderne teknologi.

Kvennom bruk
Fossen kvennom